Iltasafari 5 km/Evening safari 5 km

Evening safari 5 km 

Evening safaris are organized in Ruka in the Kolopuro area on Saturday at 8 p.m. January 2023. The program includes headlamps because we will be driving in the dark, guidance on driving with a sleigh, route guidance and petting and photographing the dogs after the Safari, as well as liability insurance. 2 / person per sleigh.Only for adults. The program is easy. Duration of the program approx. 45 min.

 

Price 95 e/person

 

 

Iltasafarit järjestetään Rukalla Kolopuron alueella lauantaina klo 20 tammikuusta 2023 alkaen. Ohjelmaan kuuluvat otsalamput, koska ajetaan pimeällä, opastus valjakolla ajamiseen, reitin opastus ja safarin jälkeen koirien silittelyä ja kuvaamista sekä vastuuvakuutus.  2 / hlö per reki. K-18. Ohjelma on helppo. Ohjelman kesto n. 45 min.

Hinta 95 e / hlö