12 - 15 km safari

Ohjelma alkaa tutustumalla valjakkokoiriin omassa kennelissämme Kuusamon itärajalla. Ohjelman alussa päästelemme koirat vapaaksi jaloittelemaan tarhoistaan ennen safarille lähtöä. Valjastamme ne yksitellen reen eteen. 15 km:n safarilla ajamme suurimmaksi osaksi rajavyöhykettä pitkin, tällä reitillä ei tule tylsää! Mutkia on ja pari isoa ylä- ja alamäkeä. Menemme metsän siimeksessä, joissa muita kulkijoita ei ole kuin rajamiehet ja satunnaiset poromiehet.

 Ennen safaria opas antaa ajo-opetuksen, miten koiravaljakkoa ohjastetaan. Valjakkoon annamme 5-6 koiraa. Tilanteesta riippuen saa ajaa omaa valjakkoa tai saa olla kaksinkin samassa reessä. Toinen istuu porontaljoilla ja puolessa välissä voi halutessa vaihtaa ajajaa.Safari etenee niin, että letkan edeltä lähtee omalla valjakolla opas, joka säätää vauhtia ja neuvoo asiakkaita tarvittaessa. Turvana on lisäksi toinen opas moottorikelkan kanssa tarvittaessa. Muuten moottorikelkka kulkee kaukana edellä häiritsemättä mahdollisimman vähän menoa (kelkka on 4-tahtinen eli "hajuton") Safarin jälkeen nautimme  nuotiotarjoilun porontaljoilla istuen. Siinä on hyvä käydä läpi safaria ja vaikka kysellä kaikenlaista rekikoirista mitä mieleen juolahtaa.
 
Safarin hinta
 
150 e / hlö, alle 12-vuotiaat -50%, 3 vuotiaat ja alle lapset ilmaiseksi
 
Ohjelman kesto n. 3 h sääolosuhteista riippuen

 

The program begins by getting to know the sled dogs in our own kennel on the eastern border of Kuusamo. At the beginning of the program, we let the dogs run free from their kennels before going on safari. We harness them one by one in front of the sled. On the 15 km safari, we mostly drive along the border zone, you won't get bored on this route! There are bends and a couple of big ups and downs. We go through the forest, where there are no other travelers except border guards and occasional reindeer herders.

 

 Before the safari, the guide gives a driving lesson on how to steer a dog sled. We give 5-6 dogs to the sled. Depending on the situation, you can drive your own team or there can be two in the same sleigh. The other sits on the reindeer harness and halfway through the ride, you can change the driver if you want. The safari progresses in such a way that a guide leaves in front of the hose with his own harness, who adjusts the pace and advises the customers if necessary. In addition, there is another guide with a snowmobile if necessary. Otherwise, the snowmobile travels far ahead without disturbing the going as little as possible (the sled is 4-stroke, i.e. "smellless") After the safari, we enjoy a campfire service sitting on reindeer sleds. It's good to go through the safari and even ask about all kinds of sled dogs that come to mind.

 

Safari price

 

150 e/person, children under 12 -50%, children 3 and under free

 

The duration of the program is approx. 3 hours, depending on the weather conditions

 

 

Kuusamon kaunis luonto tammikuussa